Cách tìm quy trình đang sử dụng cổng

Đôi khi khi phát triển nhiều ứng dụng cùng một lúc hoặc thử các bản demo, tôi kết thúc với nhiều chương trình chạy trên các cổng khác nhau trên máy tính của mình:3000,3001,1313, và như thế.

Nếu không để ý kỹ, tôi có thể quên ứng dụng nào đang chạy trên một cổng cụ thể.

Làm thế nào chúng ta có thể xác định chương trình đang nghe trên một cổng?

Cáclsoflệnh giúp chúng tôi làm điều đó!

Đang chạy

lsof -i :1313

Will tell me the command that’s currently listening on port 1313:

COMMAND PID  USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
hugo  8698 fla 4764u IPv4 0xc72ca30d18e45ef9   0t0 TCP localhost:bmc_patroldb (LISTEN)

In this case it’s the hugo command, with PID 8698.

If I want to terminate that program, I can just run kill 8698.

Download my free Linux Commands Handbook


More cli tutorials: