Bạn có thể lồng các hàm trong C không?

Tìm hiểu xem bạn có thể lồng các hàm trong C hay không!

Không, bạn không thể.

Chúng ta không thể định nghĩa các hàm bên trong các hàm khác trong C.

Với các ngôn ngữ như JavaScript, Swift hoặc Python, việc sử dụng các hàm lồng nhau là điều khá phổ biến.

C và C ++ không cung cấp tùy chọn này.

Lựa chọn tốt nhất tiếp theo của bạn là đặt các chức năng bạn cần để thực hiện điều gì đó trong một tệp riêng biệt và chỉ hiển thị chức năng chính mà chương trình khách cần sử dụng, vì vậy bạn có thể “ẩn” tất cả những thứ không cần công khai.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay C


Các hướng dẫn khác về tiếng clang: