API BroadcastChannel

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về giao tiếp 1-nhiều bằng API BroadcastChannel

CácAPI nhắn tin kênhlà một cách tuyệt vời để gửi tin nhắn 1-1 từ cửa sổ tới iframe, từ cửa sổ tới Web Worker, v.v.

API BroadcastChannel có thể được sử dụng để gửi từ 1 đến nhiều thông báo, giao tiếp với nhiều thực thể cùng một lúc.


Bạn bắt đầu bằng cách khởi tạo mộtBroadcastChannelvật:

const channel = new BroadcastChannel('thechannel')

Để gửi tin nhắn trên kênh, bạn sử dụngpostMessage()phương pháp:

channel.postMessage('Hey!')

Thông báo có thể là bất kỳ giá trị nào được hỗ trợ sau:

Để nhận tin nhắn từ kênh, hãy nghemessagebiến cố:

channel.onmessage = (event) => {
  console.log('Received', event.data)
}

Sự kiện này được kích hoạt cho tất cả người nghe, ngoại trừ người đang gửi tin nhắn.

Bạn có thể đóng kênh bằng cách sử dụng:

channel.close()

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn khác về trình duyệt: