ArrayBufferView

Tìm hiểu đối tượng ArrayBufferView là gì và cách sử dụng nó

AnArrayBufferViewlà một phần củaArrayBuffer.

Nó có một phần bù và một chiều dài.

Sau khi được tạo, nó cung cấp 3 thuộc tính chỉ đọc:

  • buffertrỏ đến ArrayBuffer ban đầu
  • byteOffsetlà phần bù trên bộ đệm đó
  • byteLengthlà độ dài của nội dung tính bằng byte

Mảng đã nhậpDataViews là các thể hiện của ArrayBufferView.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn khác về trình duyệt: