Python ، كيفية سرد الملفات والمجلدات في دليل

لسرد الملفات في دليل ، يمكنك استخدام ملحقlistdir()الطريقة التي يتم توفيرها بواسطةosوحدة مدمجة:

import os

dirname = ‘/users/Flavio/dev’ files = os.listdir(dirname)

print(files)

للحصول على المسار الكامل لملف ، يمكنك ربط مسار المجلد باسم الملف ، باستخدام امتدادos.path.join()طريقة:

import os

dirname = ‘/users/Flavio/dev’ files = os.listdir(dirname)

temp = map(lambda name: os.path.join(dirname, name), files)

print(list(temp))

لسرد الملفات فقط ، أو الأدلة فقط ، يمكنك استخدامos.path.isfile()وos.path.isdir():

import os

dirname = ‘/users/Flavio/dev’ dirfiles = os.listdir(dirname)

fullpaths = map(lambda name: os.path.join(dirname, name), dirfiles)

dirs = [] files = []

for file in fullpaths: if os.path.isdir(file): dirs.append(file) if os.path.isfile(file): files.append(file)

print(list(dirs)) print(list(files))


المزيد من دروس بيثون: